Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPISY DZIECI DO KLAS I 
w roku szkolnym2017/2018 Termin:1-31 marca 2017r.

Informacja dla rodziców: w roku szkolnym 2017/2018 zapisu dziecka do szkoły dokonuje się na podstawie wniosku rodzica

Materiały do pobrania 

  1. Karta zapisu do klasy 1
  2. Karta zapisu do świetlicy
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka spoza obwodu szkołyUdział w akcji "Ćwiczyć każdy może"
PISU- PISU- DOBRA ZABAWA

Działania w projekcie 9.1.2
O PROJEKCIE 9.1.2

Rok szkolny 2017/2018

Samorząd Uczniowski
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich