Biblioteka

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


Opiekun: mgr  Iwona Gąsior

Biblioteka i Internetowe  Centrum Informacji Multimedialnej czynne:

Dzień tygodnia

 

 

Godziny

Poniedziałek

 

8.00-9.30

11.40-12.40

Wtorek

 

9.40- 13.30

14.20-15.00

Środa

 

9.45-10.45

11.35-12.35

13.30-14.30

Czwartek

 

8.00-8.50

12.30-13.40

Piątek

 

8.00-8.50

9.45-10.45

13.30-14.40

 

 
O bibliotece
Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły.

Oprócz prac typowo bibliotekarsko- technicznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wypożyczaniem zbiorów i tworzeniem warsztatu informacyjnego, biblioteka prowadzi działalność pedagogiczną.

            Jako nierozerwalna część szkoły, realizuje zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wspomaga realizację przyjętych programów nauczania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów, realizuje treści ścieżki czytelniczej i medialnej. Podczas zajęć prowadzonych w bibliotece, uczniowie nabywają umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, są przygotowywani do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, radia, prasy itp.), kształtują nawyki kulturalnego obcowania z książką.
            Nauczyciel bibliotekarz realizuje własny program motywujący uczniów do czytania książek- „Czytam, więc wiem”.

Nowoczesność- ICIM
 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

 We wrześniu 2006 roku biblioteka została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej- cztery komputery ze stałym dostępem do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne- drukarka, kopiarka, skaner i faks w jednym.

 
Komputer nie tylko do zabawy.
Uczniowie klas starszych potrafią korzystać z komputerów. Chętnie korzystają z nich w celach rekreacyjnych. Największą popularnością cieszą się gry komputerowe i strony o popularnych wykonawcach muzycznych.
Aby wszyscy uczniowie potrafili wykorzystywać komputery nie tylko do rozrywki i zabawy przeprowadzono zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej na temat: „Media źródłem informacji”. Miały one na celu wprowadzenie uczniów w świat mediów oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na określony temat w Internecie. Po przedstawieniu współczesnych środków przekazywania informacji (książka, prasa, radio, telewizja, Internet), rozmowie na temat źródeł informacji, z których uczniowie najczęściej i najchętniej korzystają, oraz przedstawieniu najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych uczniowie poszukiwali informacje na określone tematy w Internecie. Polecenia wymagały od nich odnalezienia strony WWW na podany temat, a następnie dokładnego przejrzenia jej zawartości i odszukania bardziej szczegółowej informacji.


Więcej >>>

Konkurs międzyszkolny - ,,Baśnie Andersena''

Zajęcia z biblioterapii

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.


 W naszej szkole jak co roku odbył się apel poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel pod kierunkiem pani I.Gąsior i (ś.p) M.Kocoń przygotowali uczniowie klas 6-tych. Cała społeczność szkolna zgromadziła się w tym dniu na sali gimnastycznej. W podniosłym duchu wysłuchaliśmy tekstów i pieśni o treściach patriotycznych. Dyrektor szkoły przypomniał, aby dnia 11 listopada wywiesić w domach  flagę narodową i pamiętać o tych, którzy oddali życie walcząc o niepodległość Polski.


 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich