„Znam baśnie H.Ch.Andersena”- międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas II.


        W ramach realizowanego programu poprawy stanu czytelnictwa- „Czytam, więc jestem”, 29 maja 2007 roku biblioteka szkolna zorganizowała międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Andersena.
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni przedstawiciele uczniów klas II ze szkół podstawowych z terenu gminy Kłodzko.
W konkursie rywalizowały trzyosobowe drużyny uczniów. Uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością treści następujących baśni : „Brzydkie kaczątko”, „Dzielny ołowiany żołnierz”, „Księżniczka na ziarnku grochu”’ „Dziewczynka z zapałkami”, „Calineczka”, „Słowik”. Dzieci rozwiązywały test, odpowiadały na pytania, wykonywały portret bajkopisarza, rozpoznawały tytuły baśni po ilustracjach, rekwizytach, czytanych fragmentach. Zmagania konkursowe poprzedził program artystyczny przygotowany przez uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki: Katarzynę Pindral, Klaudię Rokitę i Kingę Waszczyk.

Konkurs wygrała drużyna ze szkoły podstawowej w Wojborzu pod opieką p. Iwony Łabuz.

Organizatorzy konkursu międzyszkolnego:
Dagmara Łastowska- nauczyciel bibliotekarz
Renata Cudak- nauczanie zintegrowane.