ZAJĘCIA BIBLIOTERAPETYCZNE W KLASACH I

W dniu 16.11.2007 r. dla dzieci z klas I nauczyciel- bibliotekarz przeprowadził zajęcia biblioterapeutyczne w oparciu o scenariusz opracowany na podstawie bajki pt.”Zagubiony promyczek”.
Celem zajęć było ukazanie najmłodszym dzieciom naszej szkoły jak pomóc sobie samemu w trudnych sytuacjach oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów w klasie i w grupie rówieśniczej.
     Dzięki zajęciom biblioterapeutycznym dzieci odreagowują napięcie psychiczne związane z lękiem przed nową dla nich sytuacją, jaką jest rozpoczęcie nauki w szkole i zyskują  dystans do problemu, wiedzą, jak radzić sobie z własnymi lękami, zdobywają poczucie bezpieczeństwa, uczą się akceptacji, chcą zmienić swoje zachowanie.
Zajęcia te świetnie sprawdziły się w przypadku dzieci z problemami integracji w grupie rówieśniczej i środowisku szkolnym, powstałym na skutek błędów wychowawczych rodziny: izolacji od rówieśników, "skazania " dziecka na dorosłych.
Nauczyciel- bibliotekarz czytał głośno fragmenty opowiadania pt. "Zagubiony promyczek”,Po każdej części czytanego fragmentu przeprowadził z uczniami krótką pogadankę na temat tekstu, dzieci udzielały odpowiedzi na pytania nauczyciela i samodzielnie opowiadały koniec historii. Następnie bibliotekarz oprowadził dzieci po bibliotece, zapoznał z regulaminem biblioteki i rozmieszczeniem książeczek na regałach.


Dopełnieniem zajęć było zorganizowanie dzieciom zabaw ruchowych.Po zakończeniu spotkania maluchy wyraziły chęć organizowania dla nich takich lekcji w naszej szkolnej bibliotece.

Foto_galeria - inne zdjęcia