Projekt: Szkoła w Ruchu

Projekt English TeachingSponsor  Programu

THE BEST PERFORMANCE 

15 grudnia 2004 r. w Ołdrzychowicach po raz pierwszy odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „The Best Performance”. Konkurs był zwieńczeniem realizacji projektu Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach „Angielski akcent na naszej scenie”, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „English Teaching” (www.nida.pl, www.pafw.pl) . Na scenie GOK-u zespoły uczniów z Jaszkowej Dolnej, Żelazna i Ołdrzychowic zaprezentowały przygotowane przez siebie krótkie formy teatralne w języku angielskim. Jury w składzie: Monika Sklińska (SP Jaszkowa Dln.), Katarzyna Witek (SP Żelazno), Katarzyna Markiewicz i Krzysztof Pidral (SP Ołdrzychowice), oceniało oryginalność pomysłu na przedstawienie, poprawność językową młodych aktorów, wkład pracy w przygotowanie i ogólne wrażenie. W wyniku prac jury wyłonieni zostali laureaci:

I miejsce (ex aequo)

„Romeo and Juliet” SP Jaszkowa Dolna (opiekun M.Sklińska)

„Snow White and seven dwarfs” SP Ołdrzychowice (op. K.Markiewicz)

II miejsce (ex aequo)

„The Great Big Enormous Turnip” SP Jaszkowa Dolna (op. E.Witowska)

“The Pied Piper of Hamelin” SP Ołdrzychowice (op. K.Markiewicz)

Wyróżnienia

“A country fair” SP Żelazno (op. K.Witek)

“Little Red Riding Hood and the Wolf” SP Ołdrzychowice (op. K.Markiewicz)

Po zakończeniu występów wszystkie zespoły spotkały się na scenie i zapalając zimne ognie śpiewały „J wish You a Merry Christmas”. Nagrody – ufundowane przez sponsora – wręczał zastępca wójta Gminy Kłodzko Pan Stanisław Longawa. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek do ołdrzychowickiej podstawówki. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach (www.oldrzychowice.republika.pl).

oprac.Katarzyna Markiewicz i Hubert Krech (SP Ołdrzychowice)
 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich