Żeliwna kolumna wzniesiona na cześć Luizy, małożonki króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, zburzona w 1974 r.


Dom macierzysty Sióstr Franciszkanek Szpitalnych
W 1929 roku siostry franciszkanki szpitalne kupiły dwór od pani hranbiny Zofii Gabrielii Antonii  von Oppersdorf.Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary. Pierwsza wzmianka pochodzi  z 1384 r.


Neoromańskie mauzoleum  von Magnisów  z 1889 roku - znajduje się przy kościele parafialnym.