Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach brała udział w programie ogólnopolskim ,,Janko Muzykant'' wyrównującym szanse edukacyjne dzieci wiejskich. Realizacja Programu odbywała się on pod hasłami:
  • Janko Muzykant czyli spacerkiem po Ołdrzychowicach.
    Program ,,Spacerkiem po wsi Ołdrzychowice” napisała p. W. Teresak, a realizowały je oprócz niej jeszcze p. M. Kocoń, p. J. Gąsior, p. B. Sawicka, p. E. Żurek, pomagały p. D. Urbańczyk, D. Łysionek, M. Tworek. Celem programu było lepsze poznanie swojej miejscowości, przyjemne i bezpieczne spędzenie wolnego czasu oraz zdobycie wiedzy z zakresu ekologii, promocji zdrowia, kultury i historii regionalnej. Efektem ogłoszonych konkursów i zajęć było ponad 100 prac plastycznych, 4 rzeźby, 16 wierszy, 14 albumów, plakaty, gazetki, zajęcia. Odbyła się dyskoteka, wyjazd na basen, wycieczki po wsi Ołdrzychowice, konkursy, pogadanki dla dzieci i rodziców, warsztaty, wyświetlano filmy. W sobotę odbyło się zakończenie i podsumowanie programu. Wręczono nagrody, odbyło się ognisko z poczęstunkiem (kiełbaski, napoje). Na imprezę przybył z-ca wójta K. Sołotwiński i przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich. Odbył się też mecz koszykówki nauczyciele uczniowie, wystawa prac, zawody sportowe.

  • Janko Muzykant czyli spacerkiem po Wiejskiej Gminie Kłodzko.
    W dniach 27-29 października 2001 roku w naszej szkole odbyła się kontynuacja zeszłorocznego programu ,,Spacerkiem po wsi Ołdrzychowice”. Program pod przewodnictwem p. Krzysztofa Pindrala napisali i realizowali p. Wiesława Teresak, p. Elżbieta Żurek, p.Dorota Urbańczyk, p. Beata Sawicka i p. Helena Maisner. W tym roku również otrzymaliśmy od Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej grant na realizację tego programu. Uczniowie brali udział w wycieczkach krajoznawczych, rozwijali swoje umiejętności pływackie na basenie, były rajdy piesze i warsztaty plastyczne, nie zabrakło wiedzy o gminie. W podsumowaniu programu uczestniczył wójt Ryszard Niebieszczański, a na zakończenie, przy jesiennym ognisku, pieczono kiełbaski.

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich