Takie mundurki obowiązywały w naszej szkole do września 2011r. 
 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich