WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Edukacja wczesnoszkolna (klasy I - III)
Klasy IV - V - VI

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich