WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Edukacja wczesnoszkolna (klasy I - III)
Klasy IV - V - VI-VII

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich