ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM  2017/2018
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                       


 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich