<


 Nasza szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie. 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich