Samorząd Uczniowski - dla aktywnych

 Silną organizacją w naszej szkole  jest Samorząd Uczniowski, który prowadzi swoją działalność  od  początku  istnienia szkoły.
Poprzez wspólną pracę i zabawę dążymy do stworzenia poczucia przynależności szkolnej i solidarności uczniów. Priorytetowe cele, które stramy się realizować, to budowanie współodpowiedzialności za życie i wizerunek naszej szkoły. Poprzez aktywny udział w realizowaniu zadań uczymy kreatywności, przedsiębiorczości i demokratycznych form współżycia. Wszelkie działania Samorządu są spójne z wizją naszej szkoły. Uczestniczyliśmy aktywnie w jej życiu wspierając w dążeniach do uzyskania tytułu ,,Szkoły z klasą" oraz Szkoły marzeń. Na stałe w kalendarz imprez szkolnych wpisały się takie uroczystości jak: Jasełka, Dzień Kobiet, Dzień wiosny. Dumą naszej organizacji są liczne, zakończone sukcesami, akcje charytatywne, zwłaszcza: Góra Grosza.,. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóż i ty oraz dla nas mieszkańców Ołdrzychowic - najważniejsza akcja charytatywna o zasięgu lokalnym - Pomóżmy sobie sami. Członkowie Samorządu czują się współodpowiedzialni za ład i porządek, przyczyniają się do pozytywnego postrzegania naszej szkoły w środowisku lokalnym.

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 mgr  Roksana CzesnołowiczSKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich