Warto mieć marzenia

        Czy warto marzyć? Na pewno tak, gdyż pragnienia mogą się spełnić. Dowodem na to jest nasza szkoła oraz SP w Wojborzu. Obie placówki przystąpiły we wrześniu 2005r. do realizacji projektu "Szkoła Marzeń".
Dzięki  projektowi „Szkoła Marzeń” uczniowie lepiej poznali swoją okolicę, poszerzyli i nadal poszerzają swoje zainteresowania w wielu dziedzinach np. historycznych, teatralnych, dziennikarskich i sportowych.
Najmłodsi uczniowie, u których stwierdzono wadę wymowy uzyskali pomoc logopedy. Najważniejsze jednak, iż  mogą owocnie spędzać czas pozalekcyjny. W dalszym ciągu organizowane są wyjazdy na basen i  odbywają się  zajęcia w ramach kół zainteresowań. „Szkoła Marzeń” umożliwiła również zagospodarowanie czasu wolnego dzieci podczas ferii i wakacji. Zajęcia podczas przerwy zimowej organizowane są  pod hasłem „Ferie na sportowo”, a w trakcie wakacji dzieci uczestniczyły w półkoloniach. 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich